900 kvalster föll på 14 dagar i samhälle nr.15! Stor variation mellan samhällenas infektionsgrad och varroans utvecklingshastighet.
varroaundersokning