Nu är alla samhällen oxalsyrabehandlade och flustren stängda i vinterläge. Dvs möss kan inte komma in och det är full ventilation med genomdrag. Gott skydd mot fukt och isbildning. Hösten har varit varm så bin sitter fortfarande nere vid flustret och hämtar vatten så snart möjlighet ges. Yngel?
vimterfluster

Oxalsyrabehandling och flusterstängning tog ca 5 min/ samhälle i år.