Hur ska man provta för att skakburken ska ge korrekt information?
Här en ledtråd. Tre ramar med 100 bin från varje.
Källa:https://books.google.se/books?hl=en&lr=&id=7wYK0N2a9iQC&oi=fnd&pg=PA85&dq=varroa+cv&ots=oJu4NdXPuS&sig=arc7y5uAMA_MHmy3YkM8VzZGDC0&redir_esc=y#v=onepage&q=varroa%20cv&f=false

european_research_on_varroatosis_control_-_google_books