Propolis mumifierad Bålgeting (Vespa crabro) funnen i en skattlåda i Ramsberg. Numera inte ovanligt att se Bålgeting ett par gånger om dagen i alla bigårdar. För 10 år sedan ytterst sällsynt. Spärrgaller är en bra ”bålgetingsmälla”.
bålgeting