Olika raser och hybrider har olika lång tid som ynglet är täckt. Kortare tid ger Varroan färre avkommor. Därför föredras drönarynglet.

De bin som naturligt klarar att samexistera med Varroa har alla kortast utvecklingstid 10,9 – 11,4 dygn. Intressant att Buckfast har relativt kort utvecklingstid.

IMG_5340