Fullvuxna samhällen sitter nu på 1/2 langstroth som farstukvist. Används mest till pollen och mellanlagring av ny nektar, inte yngel. Nästa låda är 12 rams Dadant.

IMG_5178Ramarna utnyttjas väl för yngel. Observera nektar insprängt i yngelcellerna. Tecken på platsbrist.

Ovanför spärrgallret. Första fribi-skattlådan nu utbyggd med nytt vitt rent vax och ca 10 kg honung. Dags för andra lådan när lådan svarar med stumt ljud vid knackning. (Betyder att vaxkakorna har byggts ut.) Inom några minuter har bina börjat besätta lådan och fäster vaxet mot den övre slitsskivan. (syns ej här).

IMG_5181