Odlingen inspirerad av John Harding. Två ”torn” med varsin drottning. Förbindelse med rör (med spärrgaller) till cellbyggaren i mitten. Här placeras öppet yngel och ambin och här byggs drottningcellerna. Upplägget syftar till att kunna odla drottningar kontinuerligt genom att skapa en situation som kombinerar de viktigaste faktorerna för att bin ska vilja dra upp celler. Svärmstämning (överskott på resurser, foder och ambin) eller avsaknad av drottningferomoner. Metoden har fördelen att enkelt kunna hantera cellbyggaren utan lyftande av lådor och ingrepp i de stora samhällena, tornen. Kontinuiteten förutsätter givetvis dock att cellbyggarens yngelramar ersätts vartefter de täcks.
Hardings idé vill också ta vara på att bina ”lär sig” att bygga celler och blir bättre och bättre. Detta till skillnad från engångssystem som exv. hopskakat startersamhälle.
IMG_5016
IMG_5017