Att hitta samhällen som släpar ut defekt yngel kan vara viktig information för avelsarbetet. Drönarlarven har mörka fläckar. Orsak? Kalkyngel eller varroa…?
rensar