Fascinerande beteende. Samhället har varit utan drottning och öppet yngel i drygt två timmar. De får 30 celler med nykläckta larver och strömmar mot livets fortbestånd.  Observera alla fläktande bin som signalerar vart insatserna ska koncentreras. Amazing! Makes life worthwhile!