2016 ställer jag om till en, för mig, lite ny driftform.

Målsättning: Mindre arbete och mer honung. Detta genom mindre slungning, mindre svärmning, mindre fordring, mindre varroa, mindre drottningbyten, mindre vaxbyte.

Jag har fått en känsla av att jag inte låter samhällena nå sin optimala styrka. Detta genom att jag håller bina i för små utrymmen. Jag har noterat samhällen som i februari fyller 12 Dadantramar och sitter ända ner på botten. Jag har noterat att riktigt stora samhällen som invintras med 12 Dadant plus en halvramslåda (motsvarar ca 30 Lågnormal) utgör en enorm potential på våren. Vidare har jag noterat att samhällen som naturligt klarar varroa inte har kontakt med sitt bottennedfall!

Ett bisamhälles naturliga val av utformningen av boet är snarare högt och smalt, 5-6 kakor, än lågt och brett. Bin övervintrar bättre om de kan sitta på tomma mörka celler och röra sig uppåt på vaxkakorna under vintern till nya foderresurser. Bin har utvecklats att föredra håligheter där avfall hamnar så långt som möjligt från samhället. Dvs stort utrymme under ramarna. Om flustret är längst ner, vilket inte är en självklarhet, ger en luftsluss under ynglet större kontroll av mikroklimatet kring ynglet.

Att utvidga yngelrummet genom att sätta på låda ovanpå är bekvämt men kanske inte optimalt ur binas perspektiv. Med övervintring på 12 Dadant har bina organiserat resurserna så att överst finns honung, under en pollenkrans och sedan yngel. Nytt yngelområde bör naturligen  av värmeekonomiska skäl expandera neråt snarare än uppåt.

Halvramslådan under kommer att fungera som buffert för yngel och pollen samt uppehållsplats för dragbin Det har visats att dragbin behöver plats att uppehålla sig på, när de inte är ute. I underlådan är de inte i vägen för ungbinas arbete med ynglet eller indunstning av nektarn.

Halvramslådan under kommer således vara där året runt och inte bytas.

I målsättningen ingår prioritering av samhällen som byter drottning själva och med gott varroamotstånd.

Med halvramslåda under istället för över föreställer jag mig följande fördelar:

1. Anpassad expansion av yngelklotet nedåt.

2. Större invintrade samhällen.

3. Vindsluss under ynglet.

4. Större ospärrat yngelområde och uppehållsplats för dragbin, mindre svärmning.

5. Mer honung kvar, mindre fodring. Engångsinvestering.

6. Ingen skattning av ramar, minimerad slungning.

Eventuella nackdelar:

1. Tröghet att få upp bina genom spärrgallret till fribiskattlådorna. Möjligen kan samhällen med undermåliga drottningar fylla yngelrummets 12 Dadant med honung med påföljande behov att hantera tunga honungsramar.

2. Tyngre att sätta lådan under. (Engångsinvestering!)

IMG_4626

IMG_4926IMG_4927