Med tegelpannor framför kupan kan man detektera varroa.utkastade kvalster