Dags för andra fribi-skattlådan

Dags för andra fribi-skattlådan

Fullvuxna samhällen sitter nu på 1/2 langstroth som farstukvist. Används mest till pollen och mellanlagring av ny nektar, inte yngel. Nästa låda är 12 rams Dadant. Ramarna utnyttjas väl för yngel. Observera nektar insprängt i yngelcellerna. Tecken på platsbrist....
Flusterlandning

Flusterlandning

Flusterlandning av ett spärrgaller har många fördelar. Landningen underlättas. Inga myror kommer upp. Binas utrensning av skräp kan observeras utan att det ansamlas. Gallret blir inte för varmt eller kallt. Inga bin fastnar upponer med vingarna. Med kravet att bina...
Fundamental insikt

Fundamental insikt

Stötte på denna fomulering av John Harding http://bibba.com/the-john-harding-queen-rearing-system/ ”If given the choice honeybees prefer vertical narrow empty spaces with unlimited depth, and just enough space to build 5 or6 combs side by side, but going up to 6...
Nytt landningsgaller – hjälp mot varroa?

Nytt landningsgaller – hjälp mot varroa?

Bakgrund Efter rön som publicerades på Beecome 2016 slog det mig att min spärrgallerbotten möjligen kan ha en viss inverkan på kvalstersituationen genom att den försvårar för nedfallna kvalster att komma i kontakt med bina och klättra upp igen. Om man studerar...
Svärmkontroll

Svärmkontroll

Samhällets status kan kontrolleras på någon minut genom att titta under halvramslådan. Om det finns svärmstämning finns det celler i underkant av halvramarna. Genom att använda slitsskiva mellan lådorna (med bigång uppåt) undviks kladdbygge som annars försvårar...
Drottningodlingsboard

Drottningodlingsboard

Det blev 15 välbyggda celler efter larvning av 20 koppar. Samhället hade visat svärmvilja med flertalet svärmceller som togs bort. Eftersom bina inte haft något vidare drag hade de dessbättre inte förtjockat ramarna eller byggt in cellerna. Reflekterat över att celler...